Mange virksomheder vælger at tilbyde deres medarbejdere firmabiler som en del af deres samlede lønpakke, beskatningen af firmabiler er en af de største udfordringer, som både virksomheder og medarbejdere står overfor.

Og det er ærgerligt, men det kan også nemt løses.

Jo dyrere en bil, jo dyrere en regning

Den nuværende beskatningsordning af firmabiler er baseret på bilens pris, bilens brændstofforbrug, og hvor mange kilometer bilen kører i virksomheden.

Jo dyrere bilen er, jo højere bliver den skattepligtige værdi.

Selvom den beskatningsordning blev indført for at mindske antallet af firmabiler på vejene, har den haft nogle uheldige konsekvenser. Blandt andet betyder den høje beskatning af dyrere biler, at mange virksomheder vælger at tilbyde billigere biler til deres medarbejdere.

Det kan være et problem for medarbejdere, der har brug for en større bil til arbejdet.

Mange vælger den private bil

Derudover betyder den høje beskatning også, at mange medarbejdere vælger at køre i deres private bil i stedet for firmabilen. Det skyldes, at beskatningen af firmabiler kan gøre det mere attraktivt at køre i sin egen bil, hvis man alligevel skal betale en meget høj skat.

Der er derfor ofte behov for, at en revisor, der er tilknyttet virksomheden, kigger på beskatningsordningen for firmabilerne.

Det vil give virksomhederne og medarbejderne større fleksibilitet og mulighed for at vælge den bil, der bedst passer til deres behov. Samtidig med, at virksomheden og medarbejderen kan have ro i maven over, at der ikke kommer et uventet skattesmæk.

Det er vigtigt at finde en løsning på den problemstilling, da firmabiler udgør en stor del af den mange jobs. Hvis beskatningsordningen kan blive mere fleksibel og retfærdig, kan det være med til at øge antallet af firmabiler på vejene, og så undgår mange at købe bil.